Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRZYZYWAĆ DUCHA ŚWIĘTEGO

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Jezus zanurzył się w wodach Jordanu, jakoby w wodach śmierci, przyjmując na siebie nasze grzechy. W ten sposób Jezus chciał stanąć po stronie grzeszników, stając się z nimi solidarny, wyrażając bliskość Boga. Ten, który jest bez grzechu, staje pomiędzy grzesznikami, ażeby się ochrzcić, dokonać pewnego gestu pokuty. Święty łączy się z tymi, którzy uznają siebie za potrzebujących przebaczenia i proszą Boga o łaskę nawrócenia. Jezus naprawdę zanurzył się w naszej ludzkiej kondycji i przyjął ją z wyjątkiem grzechu, dlatego może zrozumieć jej słabość i kruchość. Dzieło Boga to Boska misja leczenia ranionych i uzdrowienie chorych, by wziąć na siebie grzechy świata. Święto Chrztu Pańskiego jest szczególnym dniem, w którym rodzice i rodzice chrzestni winni mocno wierzyć w obecność i działanie Ducha Świętego, przyzywać Go i przyjmować przez modlitwę i sakramenty. Modlitwa jest pierwszym warunkiem wychowania. To usposabianie się do tego, aby pozostawić Bogu inicjatywę i Jemu powierzyć dzieci, bo On wie, co jest dla nich dobre.

Fragment homilii wygłoszonej w Uroczystość Chrztu Pańskiego w poznańskim kościele pw. Nawiedzenia NMP, 8 I 2017 r.