Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (8)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17) – takim wezwaniem rozpoczął Pan Jezus publiczną działalność. Te słowa wiążemy z chrztem Pana Jezusa w Jordanie i z czterdziestodniowym postem na pustyni. „Bliskie jest królestwo niebieskie” – i dlatego trzeba się nawrócić. Co to znaczy: „bliskie jest królestwo niebieskie”, „przybliżyło się królestwo niebieskie”? Kiedy królestwo niebieskie jest bliskie dla małżonków, dla rodzin? Królestwo Boże stało się bliskie, gdy Syn Boży stał się człowiekiem. Stało się bliskie przez Jego śmierć na krzyżu, przez zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. Czy w małżonkach, rodzicach jest mocna wiara w obecność Boga w Trójcy Świętej od Chrztu świętego, od Sakramentu Małżeństwa, od Pierwszej Komunii Świętej ich dziecka? „Przybliżyło się królestwo Boże” – to dar miłosierdzia Bożego. Ten dar wymaga współpracy: „nawracajcie się”. Wielu ludzi, wielu małżonków, rodzin, twierdzi, że nie mają potrzeby nawrócenia. Uważają, że żyją uczciwie, nie kradną, nie zdradzają się, choć – przyznają – nie mają czasu na Mszę św. niedzielną i codzienną modlitwę. Co to znaczy: „nawrócić się”, gdy przychodzi kryzys, gdy miłość słabnie, a nawet „przemija”? Bez modlitwy, bez spowiedzi – przychodzi pokusa: po co się męczyć, najlepszym rozwiązaniem będzie rozejście się i znalezienie innego towarzysza życia. A Chrystus mówi: „Pójdźcie za Mną”. To wezwanie skierował do braci: Piotra i Andrzeja, a także do Jakuba i jego brata Jana. „Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 4,20). „Uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4,19). Pójście za Jezusem jest wypełnieniem powołania i podjęciem odpowiedzialności za wiarę i zbawienie bliskich, szczególnie w rodzinie. Pójście za Panem Jezusem wymaga, by kogoś lub coś „zostawić”: trzeba zostawić swój egoizm, pychę, nieuporządkowane przywiązanie do ludzi i do rzeczy. „Rodziny chrześcijańskie, z uwagi na łaskę sakramentu małżeństwa, są głównymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego, zapewniając nade wszystko radosne świadectwo małżeństw i rodzin, Kościołów domowych” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 200).
Propozycja postanowienia
Co w moim życiu, w naszej rodzinie, wymaga „nawrócenia”?