Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POTRZEBNA NAJGŁĘBSZA POKORA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Profesor powinien kierować studentów ku prawdzie, której wszyscy poszukujemy. W tym zadaniu pomoże wam Pan Bóg. W pracy teologa liczy się nie tyle największa wiedza czy najgłębsza mądrość, co najgłębsza pokora. Współczesny rozwój nauki i techniki jest rzeczywiście zdumiewający i wydaje się wiele obiecywać ludzkiej przyszłości, niekiedy ujawnia też swoje ciemne strony. Właśnie z tego powodu należy szanować nieprzekraczalne granice wytyczone przez zasady moralne. Na mocy Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii opiera się powołanie uczonych chrześcijańskich – jak zresztą wszystkich uczniów Chrystusa – do świętości i do misji ewangelizacji świata. Sakramenty te udzielają im łask koniecznych do życia według Ducha podczas ziemskiej pielgrzymki, prowadzącej do niebieskiej Ojczyzny. Nauczyciele akademiccy różnych stopni i specjalności mają swój udział w prorockim posłannictwie Chrystusa, w Jego posłudze głoszenia prawdy Bożej, również przez to, że powinni kierować się rzetelnym odniesieniem do prawdy w każdej dziedzinie, że wychowują innych w prawdzie i uczą ich dojrzewać do miłości i sprawiedliwości.

Fragment przemówienia podczas spotkania opłatkowego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 9 I 2017 r.