Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (9)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!” (1 Kor 1,26) – wzywa św. Paweł Apostoł. Każdy uczeń Chrystusa winien się „przypatrywać” swemu powołaniu: kapłańskiemu, zakonnemu, małżeńskiemu, rodzicielskiemu, powołaniu do życia samotnego w świecie. W jaki sposób „przypatrują się” swemu powołaniu małżonkowie i rodzice? „Przypatrywać się” oznacza częste przypominanie sobie, że nasze życie jest darem, jest Bożym planem. Bóg pragnie nas zbawić. Boży plan względem nas domaga się współpracy. W małżeństwie i rodzinie współpraca z łaską Bożą wiąże się z odpowiedzialnością za wiarę, zbawienie małżonka, a także za powołanie i zbawienie dzieci. Trzeba szanować wolność, sumienie drugiego człowieka, ale nie można milczeć o swojej wierze, nie wolno milczeć, gdy w życiu bliskich pojawia się grzech, niewierność powołaniu, zagrożenie zbawienia. „Przypatrywanie się” powołaniu, swojemu i bliźniego, wymaga pokory. „Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi… szukajcie pokory…” (Sofoniasz 2,3). Pokora pomaga patrzeć na życie ludzkie w świetle wiary. Pokora rodzi też odwagę w wyznawaniu wiary. Wielką pomocą w zrozumieniu czym jest powołanie do świętości, wiernej miłości i zbawienia, są Błogosławieństwa. Droga Błogosławieństw jest światłem dla wszystkich uczniów Chrystusa. Jest to droga duchowego wzrastania, droga miłości i droga do nieba: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie” (Mt 5,12). Wielu małżonków uważa, że Błogosławieństwa są programem życia dla księży, osób konsekrowanych, ale nie dla świeckich. Błogosławieństwa wskazują Chrystusową drogę dla wszystkich, których On powołał do zbawienia. „W historii danego małżeństwa… więź znajduje nowe sposoby wyrazu… Nic z tego nie jest możliwe, jeśli nie przywołuje się Ducha Świętego… jeśli się nie szuka Jego nadprzyrodzonej mocy…” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 164).
Propozycja postanowienia
Co w moim życiu, w naszej rodzinie, wymaga „nawrócenia”?