Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRZEKAZUJMY NADZIEJĘ I UFNOŚĆ

KS. ABP WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Na Eucharystii szukamy mocy, odwagi w przekazywaniu prawdy i świadectwa prawdzie. Trzeba przekazywać nadzieję oraz z pomocą łaski Bożej zmagać się o prawdę, dobro i piękno. Jesteśmy świadomi tego, że Bóg wzywa nas świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, ale stosownie do swojej łaski. Bóg obdarza nas olbrzymim kapitałem zaufania. Każdy z nas ma swoje imię, swoją historię życia i misję na ziemi. Zarówno w służbie hospicyjnej, jak i w pracy dziennikarskiej miłość Chrystusa w mocy i świetle Ducha Świętego nas wspomaga. Hasło na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu brzmi: „«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43,5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach”. W naszych zmaganiach nie jesteśmy sami. Bardzo potrzebna w misji dziennikarskiej i pracy hospicyjnej jest świadomość, że Bóg jest z nami. (…)
Szaleństwem jest także dzisiaj pójście za Jezusem i opowiedzenie się po stronie wartości z Nim związanych. Często ludzi idących za Chrystusem określa się jako fantastów, marzycieli o niebie. Tę litanię oskarżeń można rozciągać. Za prawdę i dobro mogą Ciebie odsunąć. Niezależnie od opinii, trzeba czynić dobro, zmagać się o prawdę, świadczyć Chrystusowi naszą miłość i przekazywać nadzieję.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w intencji ludzi mediów, Jasna Góra, 21 I 2017 r.