Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (10)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus nazwał siebie światłością świata (J 8,12), ale do swoich uczniów powiedział: „wy jesteście światłem świata… Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie” (Mt 5,14–16). Światłem jest Osoba Chrystusa, Jego Wcielenie i Odkupienie przez Krzyż, Jego czyny i nauka, Jego zmartwychwstanie. Często kroczymy w ciemności, ulegając własnej słabości, uzależniając się od grzechu, usprawiedliwiając własne grzechy czynami drugiego człowieka. Ciemnością jest zniechęcenie, zwątpienie, samotność. Wiara w obecność Pana Jezusa, Jego słowo pełne mocy i miłosierdzia, oświeca nasze drogi życia, niesie pociechę i nadzieję. Tak jest w życiu każdego człowieka, w życiu małżeńskim i rodzinnym. Nieraz wydaje się małżonkom, że już ich nic nie łączy i najlepszym rozwiązaniem będzie rozejście się. Modlitwa, przebaczenie, spokojna rozmowa, ucinają rozgoryczenie, wraca pokój i powoli leczą się zadane rany. Pojednanie jest światłem rodziny, pociechą dla dzieci, źródłem nadziei dla innych skłóconych rodzin. A znak soli? „Wy jesteście solą dla ziemi” (Mt 5,13). Sól chroni pokarmy przed zepsuciem. Łaska Boża chroni nas od grzechu, ale i my chronimy – szczególnie w rodzinie – siebie wzajemnie od obojętności religijnej, smutku i przewrotności. W rodzinie być solą oznacza nadawać duchowy „smak” całej wspólnocie, jest to smak ewangeliczny, smak pokoju i bliskości, smak ofiarnej miłości. Św. Paweł pisze: „Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2). „Znać Chrystusa” – te słowa obrał jako drogowskaz biskupiego życia nowy Metropolita Krakowski, ks. abp Marek Jędraszewski. „Dialog jest sposobem uprzywilejowanym i niezbędnym, by żyć, rozwijać i wyrażać miłość w małżeństwie oraz w życiu rodzinnym. Wymaga on jednak długiej i mozolnej praktyki” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 136).
Propozycja postanowienia
Rozważę na modlitwie i porozmawiam w rodzinie, jak na co dzień zastosować obraz światła i soli w rodzinie.