Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

Iz 58,7–10; 1 Kor 2,1–5; Mt 5,13–16

WY JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA

Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
ROZWAŻANIE
Jezus nie tyle zachęca, co wręcz wymaga od swoich uczniów, by byli światłem świata i solą ziemi, to znaczy mają być tymi, którzy prowadzą do przemiany świata. O tym zadaniu Zbawiciel mówi bezpośrednio po przedstawieniu nauczania na temat błogosławieństw. Bo właśnie błogosławieństwa są programem życia Jego uczniów. Programem wymagającym, który wysoko stawia poprzeczkę życia moralnego. I zaraz po tak syntetycznie zarysowanym programie padają słowa o byciu światłem i solą. Błogosławieństwa wprowadzone w codzienną praktykę sprawiają, że człowiek przemienia świat. Ukształtowane przez błogosławieństwa serce ludzkie jest potężną siłą, której nie mogą oprzeć się nawet niesprzyjające warunki codziennego życia. Oby tylko Pan dał nam stosowną na to zadanie wiarę.

(rs)