Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

ŚWIETY WYCHOWAWCA

KS. BP ROMAN PINDEL BISKUP BIELSKO-ŻYWIECKI

Co robić w czasach przełomu kulturowego, gdy mimo wysiłków rodziców, dzieci odchodzą od przekazanych wartości? (…) Bóg zawsze przychodzi do tych, którzy się zagubili i, zgodnie z tym, co zapowiada starotestamentowy autor: idealnym Pasterzem, posłanym od Boga, potomkiem Dawida jest Jezus Chrystus. To są słowa najbardziej pocieszające dla kogoś, kto żyje w rozterce: nie mogę sobie poradzić z dzieckiem, nie wiem, co dalej będzie, wyczerpałem już wszelkie możliwe środki, a dziecko schodzi na złe drogi. Bóg nie tylko posyła swojego Syna dla zbawienia świata, ale nieustannie troszczy się, posyłając charyzmatycznych, uzdolnionych, niezwykle skutecznych pasterzy, którzy docierają do zagubionych, niekiedy zniewolonych młodych ludzi. Bóg posyła takich jak Jan Bosko. Przychodzi on – św. Jan – w czas wielkich przełomów społecznych, z nowym sposobem wychowania młodego człowieka, z nowymi instytucjami, ale także z taką myślą, którą podejmują choćby salezjanie, kontynuujący to dzieło. Dziękujmy za innych posłanych przez Boga dobrych pasterzy, którzy w nowy sposób głosili wiarę dającą zbawienie w konkretnym czasie. Módlmy się za pośrednictwem św. Jana Bosko w intencji wychowawców i odpowiedzialnych za kształtowanie młodych ludzi.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Sumy odpustowej w salezjańskim sanktuarium w Oświęcimiu z okazji uroczystości ku czci św. Jana Bosko, patrona młodzieży i wychowawców, 29 I 2017 r.