Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZNAK SPRZECIWU DLA ŚWIATA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Pod krzyżem Maryja dała wyjątkowe i głębokie świadectwo – świadectwo milczenia. Wobec zła, nienawiści, złorzeczeń, świadomości, że oto wrogowie dopięli swego. Ona stoi pod krzyżem. I milcząc, wyraża sprzeciw wobec tego zła, nienawiści, tego triumfalizmu budzącego przerażenie. W tej właśnie chwili Maryja była światłością, a Kościół wziął Ją do siebie jako swoją Matkę, zgodnie z testamentem Chrystusa z krzyża. Tak właśnie rodził się Kościół jako znak sprzeciwu dla świata nienawiści, przemocy i zła oraz Kościół, który jest światłością dla takiego świata. (…) Osoby życia konsekrowanego weszły w los Chrystusa poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W tajemnicę ludzkich sumień i serc, które muszą uwierzyć, że w jakiejś mierze jesteście uosobieniem Chrystusa na tym świecie, starając się żyć ślubami, które są fundamentem waszego sposobu myślenia, postępowania i całego życia. Z tego wynika także konieczność bycia znakiem sprzeciwu dla świata, który nie potrafi uszanować godności ludzkiego ciała, który uważa, że miarą sukcesu jest pieniądz i który twierdzi, że przede wszystkim liczy się moja wolność, bez względu na to, co stanie się z drugim człowiekiem.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji Dnia Życia Konsekrowanego, kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie, 2 II 2017 r.