Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Bóg nie stworzył cierpienia

KS. BP STEFAN REGMUNT

Stosunek do choroby i osób cierpiących jest papierkiem lakmusowym naszego chrześcijaństwa. To, jak troszczysz się o chorego pokazuje, jaka jest twoja wiara. Nie trzeba napisu, że jestem wierzący – bo to widać poprzez nasze czyny, naszą mowę i nasze myślenie. Bóg nie stworzył cierpienia. Jest ono wynikiem ludzkiej wolności. W swoim Miłosierdziu poprzez Jezusa Chrystusa Pan nadaje sens naszym trudnym doświadczeniom. Dla wielu osób choroba stała się punktem zwrotnym na drodze ich wiary. Znam wielu takich, którzy wyznali mi, że dopiero w doświadczeniu cierpienia zaczęli wierzyć, zaczęli naprawdę się modlić, czy w końcu zobaczyli świat w innych barwach, dostrzegając co w życiu jest najważniejsze. (…) Jeśli w szpitalu czy innej jednostce medycznej nie ma kapelana, to nie spełnia ona swojej funkcji. Bardzo często same farmaceutyki oraz służba medyczna nie są w stanie pomóc choremu. Potrzebuje on bowiem Jezusa Chrystusa, który jest w stanie dotknąć swoją mocą całego człowieka – lecząc zarówno jego duszę, jak jego ciało. Tam gdzie kończy się medycyna, potrzebna jest wiara. (…) Chorzy potrzebują nie tylko diagnozy, ale również właściwego, pełnego szacunku i życzliwości traktowania. Doświadczenia chorych mogą być wielkim darem dla Ojczyzny, Kościoła, dla waszych rodzin, czy jakiegoś człowieka, który gdzieś się w życiu zagubił. Módlcie się zatem za nich. Proście za swoich najbliższych.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, 6 II 2017 r.