Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

KPŁ 1 9 , 1 – 2 . 1 7 – 1 8 ; 1 K O R 3 , 1 6 – 2 3 ; M T 5 , 3 8 – 4 8

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI NIEPRZYJACIÓŁ

Fot. ks. Z. Pytel

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
ROZWAŻANIE
Zło kryje w sobie głęboką tendencję do infekowania kolejnych osób. Zło jednego zaraża następnych, nawet bardzo wielu. To sekret zła, które zdobywa kolejne ludzkie serca. Często ci, którzy walczą ze złem popełniają błąd, bo walcząc przeciwstawiają się nie tyle samemu złu, ile człowiekowi, który jest twórcą zła. Skutek jest taki, że zło pozostaje, a człowiek jest niszczony, co oczywiście jest kolejnym złem. Tymczasem Jezus pokazuje nową drogę: kochając człowieka najbardziej radykalną miłością, tak radykalną, że nie odrzuca największego zbrodniarza, potrafi – jak nikt inny nienawidzić grzechu, wydając mu ostateczną i bezkompromisową walkę. Jeśli podążamy za naszym Panem, uczmy się od Niego pilnie tej trudnej sztuki.

(rs)