Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Choroba uczy zaufania Jezusowi

KS. BP DAMIAN MUSKUS OFM KRAKOWSKI BISKUP POMOCNICZY

Osoby chore i niepełnosprawne ewangelizują swoim cierpieniem, bo pokazują, że krzyżowej drogi nie da się przejść na skróty, które próbuje podpowiadać nastawiony na kult witalności i efektywności świat. To dzięki wam jest on bardziej ludzki, bo każdą minutą swoich dni świadczycie, że życie, zwłaszcza to, które jest obarczone krzyżem cierpienia, ma niepodważalną wartość i sens. Jesteście znakiem, który mówi światu, że zawierzenie Bogu w najtrudniejszych chwilach jest jedynym ratunkiem i źródłem siły, pozwalającym przetrwać najcięższe kryzysy. Doświadczenie choroby uczy zaufania Jezusowi. Cud już się dokonał, bo choć zmagacie się z cierpieniami i dotkliwą bezradnością wobec fizycznych niedomagań, wielu odkrywa w waszym życiu obecność Boga i Jego uzdrawiające działanie. Niełatwo zrozumieć, dlaczego przychodzi ból i choroba, niedołężność i cielesne ogołocenie. Cierpienie zawsze zadaje pytanie o sens życia i jest szczególnie poruszającym wołaniem o godność człowieka. Jedyną drogą dla człowieka, który jest nim dotknięty, jest przyjąć je i zaakceptować jako część życia. Dzięki temu krzyż choroby czy niepełnosprawności staje się źródłem życia i światłem dla was, dla towarzyszących wam bliskich, dla wszystkich, których spotykacie na swojej drodze. Powierzam was Matce Bożej Kalwaryjskiej, by miejsca cierpienia były zarazem środowiskami afirmacji życia i nadziei, która nie gaśnie mimo najtrudniejszych doświadczeń.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. dla chorych i niepełnosprawnych w Światowy Dzień Chorego, Kalwaria Zebrzydowska, 11 II 2017 r