Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (13)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Starajcie się naprzód o królestwo Boga” – mówi Pan Jezus (Mt 6,33). To zdanie streszcza wszystko, czego naucza Pismo Święte. Słowo „naprzód”, a więc „przede wszystkim”, „ponad wszystko”, przypomina nam, żebyśmy stawiali Boga i Jego wolę zawsze na pierwszym miejscu. W małżeństwie, w rodzinie Boże prawo, Boża chwała, nasze zbawienie winno być stawiane przed wszystkim, co jest doczesne, przemijające, co nie służy naszemu uświęceniu. A co czynić, gdy jeden z małżonków zarzuca drugiemu, że przesadza wciąż odnosząc wszystko do Boga? Czy wtedy ustąpić, czy trwać przy tym nastawieniu, które nie tylko wielkie sprawy, ale i codzienne mierzy Bożą miarą? Czytamy w Ewangelii słowa Pana Jezusa: „Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić… A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie… Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro” (Mt 6,25–34). Pan Jezus nie zachęca do bierności, ale ostrzega  przed zbytnim koncentrowaniem się na sprawach doczesnych. Nie tylko czyny grzeszne zasłaniają nam Boga i wieczność, ale także zbytnie skupianie się na tym, co jest dobre, pożyteczne, ale niekonieczne. Przykład rodziców jest bardzo ważny w kształtowaniu u dzieci właściwej hierarchii wartości. Pan Jezus ostrzega: „Nikt nie może dwom panom służyć… Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24). Św. Paweł przypomina: „Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki… Pan jest moim sędzią” (1 Kor 4,3–4). Psalmista wskazuje: „Jedynie w Bogu szukaj spokoju… On tylko jest skałą i zbawieniem moim… w każdym czasie Jemu ufaj” (Ps 62,6–7.9). „By dobrze działać, nie wystarcza właściwie ocenić lub jasno wiedzieć, co należy czynić, ale trzeba wiedzieć, co ma znaczenie priorytetowe” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 265).
Propozycja postanowienia
Warto przypominać sobie i bliźnim powiedzenie: „Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu”.