Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MĘCZENNICY STANOWIĄ WZÓR

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Męczeństwo jest zawsze radykalną, najwyższą próbą człowieczeństwa, próbą godności człowieka w obliczu samego Boga. To wielka próba człowieka rozgrywająca się na oczach samego Boga, ale i na oczach świata zapominającego o Bogu. W tej próbie człowiek – wsparty Bożą mocą – odnosi zwycięstwo i staje się wymownym świadkiem mocy Bożej. Z tego tytułu męczennicy stanowią dla nas wzór do naśladowania. Z ich krwi winniśmy czerpać moc do codziennej ofiary, jaką mamy składać Bogu z naszego życia. Są dla nas przykładem tego, byśmy tak jak oni odważnie dawali świadectwo wierności Krzyżowi Chrystusa. Jeden z Koptów – w wywiadzie przeprowadzonym z nim po męczeńskiej śmierci jego ziomków – w znamienny sposób komentuje tę śmierć. Tu potrzeba wielkiej wiary – mówi. Nasz kalendarz koptyjski jest oparty na męczennikach. Nazywa się nawet kalendarzem męczenników. Codziennie wspominamy tych, którzy zginęli danego dnia, słyszymy o nich na Mszach św., czytamy ich życiorysy i pamiętamy ich. Tego dnia, kiedy zostali zamordowani nasi bracia, w Kościele wspominaliśmy św. Pawła, któremu ścięto głowę w taki sam sposób. To był niesamowity znak od Boga.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. za Koptów zabitych w Trypolisie, Poznań, 15 II 2017 r.