Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (14)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W życiu chrześcijanina wiele zależy od tego, jak przeżywa on Wielki Post. Udział w Drodze Krzyżowej, w Gorzkich Żalach, w rekolekcjach wielkopostnych wpływa na atmosferę w życiu rodzinnym, na postawę wobec drugiego człowieka. Jeśli pamiętamy o słowach Pana Jezusa: „Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34), gotowi jesteśmy przebaczyć, wyciągamy rękę do zgody. W wielu rodzinach, w których nie przestrzega się postu piątkowego w ciągu roku, w Wielkim Poście zachowują post w piątki, a szczególnie post ścisły w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Na początku Wielkiego Postu Ewangelia prowadzi nas na pustynię, gdzie Pan Jezus pościł przez czterdzieści dni i zgodził się na to, by był kuszony. Pan Jezus daje nam przykład i moc ducha, aby odrzucić pokusę szatana: „Idź precz, szatanie! Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz” (Mt 4,10). Szatan jest kłamcą i zwodzicielem. Kusząc pierwszych ludzi skłamał mówiąc, że jeśli nie posłuchają Boga, odniosą zwycięstwo. „Na pewno nie umrzecie. Ale Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,4–5). Pierwszy człowiek nie zaufał Bogu i Jego słowu. Uległ pokusie szatana. „Wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy” (Rdz 3,7). Grzech jest nieposłuszeństwem wobec Boga, brakiem zaufania Chrystusowi, Synowi Bożemu, który przez swoje posłuszeństwo Ojcu zwyciężył nasze nieposłuszeństwo. (por. Rz 5,19). W czasie Wielkiego Postu, rozważając Mękę i Śmierć Pana Jezusa, poznając
miłosierną miłość Boga, poznajemy też zło grzechu, skutki grzechu i drogę do nawrócenia.
Dla rodziny Wielki Post jest szansą pojednania, uzdrowienia, umocnienia jedności i miłości. „Na relacje uczuciowe przenosi się to, co dzieje się z przedmiotami i środowiskiem: wszystko można wyrzucić, każdy używa i wyrzuca, marnotrawi i niszczy, wykorzystuje i wyciska jak długo służy” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia „O miłości w rodzinie”, p. 39).
Propozycja postanowienia
Niech każdy z rodziny będzie posypany popiołem na początku Wielkiego Postu (choćby w domu); choć jeden raz niech każdy przeżyje Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale; niech nie braknie czasu na rekolekcje.