Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni

KS. ABP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ METROPOLITA GDAŃSKI

Ponad osiem i pół tysiąca z nich zginęło w walce. Pięć tysięcy skazano na karę śmierci – połowę wyroków wykonano. Ponad 20 tysięcy poniosło śmierć w więzieniach i obozach. Przez lata byli w haniebny sposób wykluczani ze zbiorowej pamięci, obdzierani z ludzkiej godności, z żołnierskiego honoru, zohydzani, stygmatyzowani najgorszymi słowami. Nazywani: bandytami, karłami reakcji, zdrajcami, klerykalno- aszystowskimi niedobitkami. Skąpiono im nawet kawałka cmentarnej ziemi. Chowano w bezimiennych mogiłach, w pohańbieniu, w pogardzie dla ludzkiego ciała. Trzeba dziś przywołać Jezusową przypowieść o ziarnie, które musi wpaść w ziemię i obumrzeć, aby wydać swój owoc, ukazać światu swoją wartość, znaczenie, duchowe piękno, sens, wielkość. Odnieść te Jezusowe słowa do ziarna waszego życia – Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni. Dziś wreszcie to ziarno waszej ofiary, które nie sczezło, ukazuje swój głęboki sens. Staje się ważnym elementem historycznej pamięci. Swoistym symbolem narodowych wartości godnych czci, szacunku, podziwu. W iluż miejscach Ojczyzny rodziny poległych i zamordowanych Żołnierzy Wyklętych, mogą wreszcie podnieść głowę, swą pamięć wyprowadzić z ukrycia, mówić otwarcie o ofierze poniesionej za Polskę przez swych bliskich.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w gdańskim kościele św. Brygidy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 26 II 2017 r.