Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (15)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę… Będę ci błogosławił… Abram udał się w drogę, jak mu Pan nakazał” (Rdz 12,1–4). Te słowa, skierowane przez Boga do Abrama, możemy odnieść do każdego z nas, do Kościoła oraz do każdego małżeństwa i rodziny. Bóg mówi do małżonków, aby opuścili ojca, matkę, dotychczasowy styl życia, szczególnie zaś to, co było złe, grzeszne. Obiecuje błogosławieństwo, światło Bożej nauki i pomoc. Małżonkowie, każdy z osobna oraz jako małżeństwo i rodzina, udają się wspólnie w drogę, jak im „Pan nakazał”. Jest to droga powołania, droga miłości, odpowiedzialności za siebie. Jest to pielgrzymka do nieba. Do małżeństwa i życia rodzinnego odnosimy słowa św. Pawła: „Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. On nas… wezwał świętym wezwaniem” (2 Tm 1,8–9). W czasie ślubu młodzi słyszą życzenia szczęścia, pomyślności. W każdym powołaniu, w małżeńskim także, są trudy i przeciwności. Miłość, wierność, znoszenie siebie nawzajem, są nieraz ciężkim krzyżem. Wydarzenie Przemienienia jest wspaniałym światłem. Pan Jezus umocnił trzech apostołów na dni próby: Wielki Czwartek, Wielki Piątek. Godziną przemienienia jest zawarcie Sakramentu Małżeństwa, rocznica ślubu, święta Bożego Narodzenia, rekolekcje, każda Niedziela, Eucharystia i spowiedź, codzienna modlitwa. Ojciec Niebieski mówi o swojej miłości: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”, a potem wzywa: „Jego słuchajcie”, Chrystusa słuchajcie w swoim życiu, na każdym etapie życia małżeńskiego (por. Mt 17,5). I wciąż pociesza: „Wstańcie, nie lękajcie się” (Mt 17,7). „Cnota jest przekonaniem, które przekształciło się w wewnętrzną stabilną zasadę działania. Życie cnotami buduje… wolność, umacnia ją i wychowuje” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 267).
Propozycja postanowienia
Porozmawiamy o rekolekcjach wielkopostnych i spowiedzi.