Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

KRZYŻ DAJE WOLNOŚĆ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

W treść każdego piątku, a zwłaszcza tych w okresie Wielkiego Postu, wpisane jest cierpienie i krzyż. To historia ludzkiego grzechu jest początkiem cierpienia i męki Jezusa. Modląc się o odpuszczenie czynów swoich oprawców, Jezus nad ludzką złość, grzech i krzywdę wobec Boga i bliźniego, wzniósł miłosierdzie. Krzyż, który był znakiem hańby i najbardziej okrutnej śmierci, stał się znakiem miłości, przebaczenia i pojednania człowieka z Bogiem i człowieka z drugim człowiekiem. Właśnie z orędziem o zwycięskim krzyżu w świat wyruszyli Apostołowie, którzy świadczyli o prawdzie Ewangelii swoim życiem, codzienną wiernością, a ostatecznie męczeństwem i śmiercią. Taki los dotyczył także wielu wierzących w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, silnie naznaczonych prześladowaniami. Historia ta jest bliska również Nowej Hucie, którą chciano stworzyć jako miasto bez Boga, jako ogromne skupisko ludności bez kościoła. (…) Podchodźcie do krzyża z wielką czcią i noście go w swoim sercu jako znak nadziei. Nadziei i wiary w to, że Ten, który za nas umarł i zmartwychwstał weźmie nas do siebie.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Arce Pana w ramach pielgrzymowania w Kościołach Stacyjnych, Nowa Huta, 17 III 2017 r.