Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DOM DLA WSZYSTKICH

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Droga Kościoła partykularnego musi zawsze odnosić się do drogi jednego i katolickiego Kościoła, i z nią się harmonizować. Nie oznacza to, że jedność stworzona przez Ducha Świętego jest rodzajem ujednolicenia. Przeciwnie, model ujednolicenia reprezentuje wieża Babel, usiłująca narzucić wszystkim jeden język. W przypadku Pięćdziesiątnicy Apostołowie mówią różnymi językami tak, że każdy może zrozumieć ich orędzie w swoim własnym języku. Jedność Ducha objawia się w różnorodności rozumienia. Kościół jest ze swej natury jeden i różnorodny i jako taki przeznaczony, aby żyć pośród wszystkich narodów i ludów, w najróżniejszych kontekstach społecznych. W ten sposób odpowiada On na swoje powołanie do bycia znakiem i narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego. Tylko wtedy, kiedy Kościół pozostaje autonomiczny w stosunku do każdego państwa i do każdej kultury, tylko wtedy zawsze i w każdym miejscu Kościół może być prawdziwie katolickim i powszechnym domem dla wszystkich, w którym każdy może się odnaleźć. A zatem każdy, kto pragnie obecności Chrystusa w życiu ludzkości, ten nie znajdzie jej wbrew Kościołowi, a jedynie razem z Kościołem.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji 25-lecia powstania Diecezji Legnickiej, Katedra Legnicka, 25 III 2017 r.