Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (19)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus przed swoją Męką wjechał uroczyście do Jerozolimy. Tłumy wołały: „Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie” (Mt 21,9). Wielu słało płaszcze na drodze oraz gałązki z drzew. Faryzeusze wzywali Pana Jezusa, by tego zabronił ludziom, a Pan Jezus odrzekł: „Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19,40). Niedziela Palmowa i kolejne dni Wielkiego Tygodnia są przygotowaniem do przeżywania Świętego Triduum, a więc dni Ostatniej Wieczerzy, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Liturgia nie tylko wspomina wydarzenia zbawcze, ale czyni je obecnymi. Przygotowanie do każdego święta, liturgicznego czy rodzinnego, jest wypełnione pracą, zakupami. Są to często dni pełne pośpiechu, nierzadko – pełne napięć, nieporozumień. To, co najważniejsze, zostaje usunięte na margines. Bywa też, że niektórzy wierzący katolicy wyjeżdżają całą rodziną na odpoczynek, na narty – i święte wydarzenia zbawcze są nieobecne w myślach, rozmowach, przeżyciach tych osób. Obecność na liturgii ma wielkie znaczenie wychowawcze: ucałowanie krzyża w Wielki Piątek, grób Pana Jezusa, a także – dobrze objaśnione – poświęcenie pokarmów, Rezurekcja, pozostawiają głębokie ślady w sercu dzieci. Jak rodzina przeżywa te wspaniałe dni, tak wpływa to na umocnienie więzi małżeńskich i rodzinnych, lub jest zmarnowaniem szansy, którą daje Bóg. W Niedzielę Palmową (Niedziela Męki Pańskiej) czytana jest w czasie Mszy świętej Pasja – opis Męki i Śmierci Pana Jezusa. Św. Paweł streszcza tę tajemnicę w słowach: „ogołocił samego siebie, stawszy się podobnym do ludzi, a w tym, co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,7–8).
„Rodzina… jest pierwszym miejscem, gdzie uczymy się… wysłuchiwać się nawzajem, dzielić się, wspierać, szanować, pomagać, żyć jedni z drugimi” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 276)
Propozycja postanowienia
Warto przed świętami usiąść razem, zaplanować zajęcia, podzielić obowiązki, ustalić czas na modlitwę i liturgię.