Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY

KS. BP DAMIAN BRYL BISKUP POMOCNICZY POZNAŃSKI
KS. BP DAMIAN BRYL BISKUP POMOCNICZY POZNAŃSKI

Towarzyszenie młodym to dziś jedno z najważniejszych wyzwań Kościoła w Europie. Sympozjum poświęcone towarzyszeniu młodym, to bardzo dobra okazja do tego, by podzielić się doświadczeniem pracy z młodzieżą. By nie rozmawiać na poziomie teorii, ale na przykładach konkretnych działań. Już w dokumencie przygotowującym do sympozjum jest mowa o tym, że tego tematu nie można uogólniać, ponieważ specyfika duszpasterstwa młodzieży jest niepowtarzalna dla każdego kraju. Rozpoczynające się sympozjum pomoże nam skonfrontować te kierunki pracy z młodzieżą w Polsce z działaniami podejmowanymi w tym obszarze w innych krajach Europy. To zachęta, by spojrzeć na nasze inicjatywy duszpasterskie w perspektywie europejskiej. (…) Chcemy podzielić się doświadczeniem niedzielnej Mszy św., która w naszych duszpasterstwach, zwłaszcza akademickich, jest bardzo dobrze przygotowana. To jest coś, do czego chcemy zaprosić innych. Chcemy też pokazać wartość duszpasterstwa osób niepełnosprawnych, a także szkoły katolickie i przykłady tego, w jaki sposób doświadczenie wiary jest wyrażane przez kulturę. Część doświadczeń, to także inicjatywy powstałe z inspiracji młodych ludzi, zaangażowanych w przygotowania ŚDM w polskich diecezjach. Jedną z rzeczy, której moglibyśmy się uczyć od innych, jest inicjacja: aby nasze działania katechetyczne miały charakter bardziej wprowadzający w misterium, a nie tylko informujący.

Fragment wypowiedzi nt. sympozjum Rady Konferencji Biskupów Europy, 28 III 2017 r.