Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CZYNEM I PRAWDĄ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Greckie słowo episkopos wskazuje na kogoś, kto potrafi spoglądać z góry, ale także na tego, kto  patrzy sercem. Dlatego też rocznica święceń biskupich przypomina – jak pisał św. Paweł – o konieczności przekazywania zdrowej nauki, udzielania upomnień i przekonywania opornych, wszystko z miłości do Boga i do człowieka. Wysiłek pasterski każdego biskupa powinien zmierzać do budowania dojrzałej, spójnej i przemyślanej wiary każdego ochrzczonego człowieka. Ale też wielkim wyzwaniem pozostaje tworzenie atmosfery zgodnego współżycia między ludźmi, między religiami, kulturami i różnymi tradycjami. Pamiętam duchową rozterkę na wieść o biskupstwie, przekazaną mi przez abp. Józefa Kowalczyka, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Wtedy przywołał mnie do porządku stereotypowym: papieżowi się nie odmawia. Od tamtego momentu starałem się wypełniać powierzone mi zadania w duchu dewizy biskupiej Opere et veritate – „Czynem i Prawdą”. Pochodzi ona z Pierwszego Listu św. Jana. Hasło to wiele mówi w czasach, w których próbuje się wyznawać prawdę bez czynów, albo wykonywać czyny bez oglądania się na prawdę. Wszelka miłość – tak do Boga, jak i do człowieka – potwierdzona jest przez czyny i prawdę.

Fragment wypowiedzi z okazji 25. rocznicy przyjęcia święceń biskupich, 21 III 2017 r.