Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA JEST FAKTEM

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Podczas tej Nocy Jezus nie pozostał w grobie, Jego ciało nie uległo zepsuciu. On rzeczywiście powstał z martwych. Wyszedł z grobu i co uderzające, nie dochodził swojej sprawiedliwości. Umyte ręce Piłata, które podpisały wyrok śmierci, mógł porazić paraliżem; mógł osądzić Kajfasza i skazać na śmierć członków Wielkiej Rady; mógł nałożyć cierniową koronę żołnierzom, którzy ją upletli; mógł oddać każde uderzenie bicza i wydać na ukrzyżowanie tłum wołający „Ukrzyżuj Go!”. Mógł… Mógł… a jednak nie uczynił tego. Po zmartwychwstaniu w ogóle nie zajął się tymi, którzy wyrządzili Mu krzywdę. Nawet ich nie szukał. Z żadnym z nich się nie spotkał. Szukał jedynie ludzi, tych, którzy gromadzili się, by Go słuchać gdy nauczał. Rozmawiał jedynie z tymi, którzy w Niego uwierzyli. (…) Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem. Jest to jakościowy skok ku nowemu życiu, ku nowemu światu, który od momentu pojawienia się Zmartwychwstałego przenika nasz świat, przemienia go i pociąga ku Sobie.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Wigilii Paschalnej, Katedra
Poznańska. 15/16 IV 2017 r.