Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (21)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Historia dwóch uczniów idących do Emaus jest bliska każdemu z nas. Jest bliska małżonkom i rodzinom. Uczniowie byli pełni rozczarowania, co ujawnili w rozmowie z Jezusem Zmartwychwstałym, którego nie poznali: „myśmy się spodziewali” (Łk 24,21) – mówili. Gdy w małżeństwie, w rodzinie, pojawiają się trudności, problemy, przychodzi pokusa obwiniania współmałżonka, jego rodziców, pokusa opowiadania: „ja się spodziewałem”, „ja się na nim zawiodłam”. Pan Jezus rozmawiał z uczniami, wykazywał nawiązując do proroków, że trzeba było, aby Mesjasz cierpiał i tak wszedł do swojej chwały (Łk 24,25–27). Trzeba wysłuchać rozczarowanych małżonków, ale nie można im we wszystkim przyznawać racji. Należy próbować im pomóc, by nie tragizowali sytuacji, zachęcić ich do wspólnej modlitwy, do spokojnej rozmowy, w której odkryją na nowo dobre cechy współmałżonka. Uczniowie poznali Pana Jezusa Zmartwychwstałego przy łamaniu chleba, ale wcześniej pałało ich serce, gdy Pisma im wyjaśniał. Kiedy przychodzi rozczarowanie małżonkiem, samym sobą, życiem rodzinnym, małżonkowie znajdą pomoc i ratunek w słowie Bożym. Indywidualne czy wspólne czytanie Pisma Świętego, wspólna modlitwa, udział w Eucharystii, uspokaja wzburzone myśli i serca, wnosi pokój i nadzieję. Rozmowa z Panem Jezusem, rozmowa ze współmałżonkiem, szukanie rady u osób mądrych, uczciwych, Bożych, przynosi wiele dobrych owoców. Uczniowie „w tej samej godzinie… wrócili do Jerozolimy” (Łk 24,33), opowiedzieli, że spotkali Pana Jezusa i poznali Go „przy łamaniu chleba”. „Porządek odkupienia oświeca i dopełnia porządek stworzenia. Zatem małżeństwo naturalne można do końca zrozumieć w świetle jego sakramentalnej pełni: tylko wpatrując się w Chrystusa można dokładnie poznać prawdę o relacjach międzyludzkich” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 77).
Propozycja postanowienia
Przeczytam opis rozmowy uczniów idących do Emaus z Panem Jezusem. Może uda się przeczytać wspólnie z małżonkiem i odnieść ten fragment Ewangelii do naszego małżeństwa