Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (22)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11). „Znam owce moje, a moje Mnie znają” (J 10,14). Dobry pasterz „woła swoje owce po imieniu… staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają” (J 10,3–4). Pan Jezus nazywa siebie pasterzem, ale także bramą: „Ja jestem bramą owiec… Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony… Ja przyszedłem po to, by owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,7–10). Te słowa Pana Jezusa, w których nazywa się pasterzem i bramą, odnieśmy do swego życia, do swoich decyzji, czynów, uczuć, do swojej modlitwy. Niech małżonkowie, rodziny w tych dniach przeżyją obecność Jezusa – Pasterza w swojej wspólnocie. Wszyscy ochrzczeni, wierzący w Chrystusa, mają udział w pastersko-królewskim posłannictwie Chrystusa (obok misji nauczycielskiej i kapłańskiej). Specjalny udział w misji pasterskiej mają ci, którzy otrzymali sakrament święceń: biskupi, księża i diakoni. Kapłan (prezbiter) i biskup mają udział w kapłaństwie hierarchicznym; diakon otrzymuje święcenia dla służby i pomocy duszpastersko-liturgicznej. Niedziela Dobrego Pasterza jest wezwaniem skierowanym do kapłanów i do wiernych, aby wspierali powołanych do służby Bożej i jest dniem wezwania do modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Potrzebna jest modlitwa samych kapłanów i osób konsekrowanych, aby swoją świętością oraz gorliwością apostolską pomagali młodym ludziom przyjąć i zrealizować łaskę powołania kapłańskiego i zakonnego. Niezastąpiona w przyjęciu powołania kapłańskiego i zakonnego jest rodzina, atmosfera wiary, miłości, modlitwa rodzinna, odpowiedzialność za rozmowy o księżach w rodzinie. W rodzinie potrzebna jest odpowiedź na słowa Pana Jezusa: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (Mt 9,37–38). Rodziny, które się modlą i żyją na co dzień Ewangelią, często mówią o kapłanach i osobach konsekrowanych; mówią życzliwie, składają ofiary na seminaria i nowicjaty. „W rodzinie uczymy się… oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze swego życia” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 86).
Propozycja postanowienia
W Tygodniu Powołań pomodlę się (także w rodzinie) o nasze powołania. Gdy ktoś źle mówi o księżach, ja powiem coś życzliwego i dobrego.