Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BOGU NA NAS ZALEŻY

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Św. Piotr będąc w Rzymie, u podnóża Babilonu, doświadczał mieszanki kultur, religii i wyznań, ras i narodowości czego wyrazem były świątynie wznoszone różnym bogom. To prowadziło do zwątpienia i wątpliwości, który z tych bogów jest najwyższy i najbardziej skuteczny. Prawdziwą Ewangelią była prawda o Bogu. Prawdy, które przekazuje św. Piotr w Pierwszym Liście, mówią o tym, że w gruncie rzeczy taki jest los chrześcijan, niejako skazanych na to, żeby kroczyć drogami, które wyznaczył Jezus Chrystus, nazywający siebie Drogą. Jest to droga paschy, cierpienia, śmierci ale także zmartwychwstania. Św. Piotr wskazuje na określone postawy, o które trzeba dbać, aby świadectwo Ewangelii było jak najbardziej skuteczne. Bogu zależy na skuteczności waszego świadczenia o Ewangelii, bo ostatecznie to On jest Panem dziejów i historii każdego człowieka. Przerzuciwszy swoje troski na Pana trzeba być przekonanym, że Jemu zależy na nas. Przerzucając wszystkie troski na Boga (…) nie możemy zatracić tego najbardziej fundamentalnego stwierdzenia: Bogu na nas zależy.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w kościele św. Marka w Krakowie z okazji święta św. Marka, Ewangelisty, 25 IV 2017 r.