Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CHRZEŚCIJAŃSKA ATMOSFERA SZKOŁY

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Aby jakaś szkoła spełniała kryterium katolickości, potrzeba, aby cały ustrój szkoły, nauczania i wychowania ożywiony był duchem chrześcijańskim. Najważniejszą dla katolickiej szkoły sprawą jest umacnianie jej katolickiej tożsamości. Jeśli rodzice wybierają dla swoich dzieci szkołę katolicką, to głównie dlatego, że wymagają od niej przekazywania solidnych wartości chrześcijańskich. Szkoła katolicka stara się o wychowanie dzieci i młodzieży w cnotach, którymi powinny się one odznaczać i przyczyniać się do wychowania do królestwa Bożego. Szkołę katolicką charakteryzuje troska o całościowe wychowanie człowieka, o pełną formację w perspektywie duchowej i moralnej. (…) Do zadań nauczycieli szkół katolickich należy troska o chrześcijańską atmosferę, nauczanie i wychowanie, które powinno przenikać całe życie szkoły. Każde pokolenie potrzebuje przewodników i świadków, dlatego nauczyciel powinien stale wzbogacać swoją postawę ludzką wraz z przymiotami ducha i serca. (…) Drodzy uczniowie, nie lękajcie się szukać prawdy o sobie o świecie, bądźcie wierni Chrystusowi i Jego Matce, abyście stali się autentycznymi twórcami nowej ludzkości.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w poznańskiej katedrze dla społeczności uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich

im. św. Jana Pawła II w Śremie, 26 IV 2017 r.