Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MAMY W NIM TRWAĆ

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Jako młody, żywy Kościół, pomnik szczególny Jana Pawła II, idźcie w całym swoim życiu, teraz i w przyszłości, zatroskani o osobistą jedność z Chrystusem, na którym trzeba budować całe życie, a dalej o jedność Kościoła, który jest przecież naszą matką. (…) Jest wiele czynników, zewnętrznych i wewnętrznych, które chciałyby oddzielić chrześcijan od Chrystusa, ale zadaniem Jego uczniów jest budowanie na Nim całej egzystencji. Mamy w Nim trwać i nie wolno nam pozwolić, aby ktoś nas od Niego oderwał. Podziały są sprawą ludzi, następstwem grzechu pierworodnego i ludzkich ambicji oraz pychy, ale zachowanie jedności jest podstawowym zadaniem Kościoła i chrześcijanie powinni o to dbać za wszelką cenę. Ludzkość uchroniłaby się przed wieloma tragicznymi wydarzeniami w dziejach, łącznie z wojnami religijnymi, gdyby chrześcijanie byli wierni pierwotnemu modelowi rozstrzygania sporów w Kościele, czyli odwoływaniu się do Piotra i Apostołów, a dziś papieża i biskupów. Mamy wielkie zadanie: troszczyć się o Kościół, kochać go, a w tym mieści się także zatroskanie o jedność Kościoła. Jeżeli ta jedność zostanie utrzymana, Kościół stanie się rzeczywiście widzialnym znakiem obecności Chrystusa w świecie.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej odprawionej w przeddzień 97. urodzin św. Jana Pawła II dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Kraków 17 V 2017 r.