Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZBAWICIEL JEST ZAWSZE PRZY NAS

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Między zachowaniem przykazań Bożych a miłością istnieje ścisły związek. Zachowanie przykazań, czyli nauki Jezusa, jest znakiem prawdziwej miłości. Dzięki realizacji przykazania miłości doświadczamy miłości samego Boga. Im bardziej potrafimy otworzyć się na miłość Ojca, tym bardziej czujemy się Jego dziećmi. Czując się kochanymi przez Boga, bardziej potrafimy kochać siebie nawzajem. Jezus jest obecny w słowie Bożym, w konsekrowanych postaciach chleba i wina oraz we wspólnocie zgromadzonych wokół ołtarza. Obecność Pana Jezusa w słowie i w konsekrowanych postaciach wymaga wiary, natomiast do człowieka niewierzącego może przemówić miłość wspólnoty. Dzięki wspólnocie miłości Jezus może w pełni objawić siebie oraz objawić kochające oblicze Ojca. (…) Jezus nie pozostawił nas samymi, ale jest obecny w osobie Parakleta. W naszym życiu nie ma ani jednej godziny, ani jednej minuty, ani ułamka sekundy, w której moglibyśmy doświadczyć opuszczenia nas przez Pana Boga. To my sami oddalamy się od Niego przez nasz grzech i nieposłuszeństwo. Zbawiciel jest zawsze przy nas, czeka na nasz powrót i wyznanie miłości.

Fragment homilii wygłoszonej do członków i sympatyków wspólnoty Przymierze Miłosierdzia podczas Mszy św. wieńczącej zorganizowane po raz pierwszy w Poznaniu Misericordia Fest, 21 V 2017 r.