Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (26)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Weźmijcie Ducha Świętego” – powiedział Zmartwychwstały Jezus apostołom „wieczorem w dniu zmartwychwstania” (J 20,19–22). W dziesiątym dniu po wstąpieniu Pana Jezusa do nieba, zstąpił Duch Święty na Apostołów w znaku ognistych języków (Dz 2,1–3). Bóg działa jako Bóg Jedyny w Trzech Osobach. Jednocześnie Objawienie przypisuje dzieła zbawcze poszczególnym Osobom Boskim, które działają w najściślejszej jedności. Pan Jezus zapowiadał, że udzieli swoim uczniom Ducha Świętego: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26). Duch Święty działa w każdym sakramencie uobecniając dzieła zbawcze dokonane przez Wcielonego Syna Bożego. Duch Święty działa w Kościele, w Bożym słowie i w sercu uczniów Chrystusa. Zmartwychwstały Pan wezwanie, aby apostołowie przyjęli Ducha Świętego, wiąże z odpuszczeniem grzechów (J 20,23). Św. Paweł podkreśla rolę Ducha Świętego w rozwoju wiary i w wyznawaniu wiary: „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Duch Święty jest Duchem miłości i jedności. W czasie ślubu uroczyście śpiewamy hymn „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”. W rocznicę ślubu warto zaśpiewać lub odmówić tę modlitwę. Gdy pojawiają się pęknięcia w miłości małżeńskiej i rodzinnej, trzeba wołać o dar Ducha, który uleczy rany i przywróci jedność. Piękną praktyką w rodzinie jest wspominanie rocznicy Chrztu każdego z członków Domowego Kościoła oraz rocznicy przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. W Sekwencji na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego wołamy: „Przybądź, Duchu Święty, Przyjdź światłości sumień, w płaczu utulenie, ulecz serca ranę, prowadź zabłąkane”. „Analogia… mąż – żona oraz Chrystus – Kościół… zachęca, by błagać Boga, aby wlał swoją własną miłość w ograniczenia relacji małżeńskich” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 73).
Propozycja refleksji
Najczęściej kierujemy naszą modlitwę do Pana Jezusa. Wielu twierdzi, że szczególną ufność wzbudza w ich sercu Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Każda modlitwa ostatecznie jest skierowana do Ojca, przez Syna w Duchu Świętym. Gdy przychodzą złe dni w małżeństwie, niech każdy i wszyscy razem wołają: Przyjdź Duchu Święty, odnów…”