Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

KAPŁAŃSKIE POSŁUGIWANIE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

W pytaniach, które kierowane są do kandydatów podczas składanych przyrzeczeń, mieści się istota kapłańskiego posługiwania. Przyjmują one kształt trzech, nierozerwanych ze sobą wątków. Pierwszym jest zjednoczenie z Chrystusem. Proces ten będzie musiał przyjmować coraz bardziej wyrazistą postać. W waszym przypadku macie się coraz ściślej jednoczyć z Chrystusem poprzez kapłańskie czyny, kapłańskie postępowanie, poprzez to wszystko, co się wiąże z odpowiedzią na Chrystusowe powołanie. Drugi wątek to poświęcanie się Bogu, co oznacza stawanie się darem ofiarnym, składanym z siebie samemu Bogu. (…) Trzeci wątek dotyczy poświęcenia się Bogu za zbawienie ludzi. Chodzi o to, aby podstawowym kierunkiem życia kapłańskiego było zatroskanie o zbawienie ludzi. To w tym właśnie zatroskaniu o zbawienie braci mieści się to, co już się zobowiązaliście dostrzegać w chwili przyjęcia diakonatu: modlitwa za Kościół, życie w czystości i w celibacie oraz posłuszeństwo biskupowi, ale przecież razem z tym wiążą się jednoznaczne decyzje osobiste jak żyć, by stawać się razem z Chrystusem ofiarą z siebie dla zbawienia świata.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej w katedrze na Wawelu podczas święceń kapłańskich, Kraków 27 V 2017 r.