Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Z MIŁOŚCI DO BOGA WYPŁYWA MIŁOŚĆ DO LUDZI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Krakowska Skałka jest szczególnym potwierdzeniem, jak wiernym pasterzem był św. Stanisław. Mając odwagę i płynący od Ducha Świętego dar męstwa, by narazić się królowi znanemu ze swojego gwałtownego usposobienia (…) wiedział, że jego miłość do ludzi powierzonych jego pasterskiej pieczy musi być wyższa niż ludzki lęk przed gniewem króla. Dlatego tu, w tym kościele, przy ołtarzu oddał swoje życie, łącząc niejako swoją krew męczeńską z krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z miłości do Boga wypływa miłość do ludzi. Jeżeli kochasz Boga, całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą, to rozumiesz, że trzeba kochać drugiego człowieka i tą miłością drugiego człowieka naśladować Chrystusa, który oddał siebie za całą ludzkość, umiłowawszy ją aż do końca. Z tej sekwencji – miłości Boga i miłości bliźniego – powinniśmy rozumieć, co znaczy składać przysięgę małżeńską, wiązać swoje życie i swój los z drugim człowiekiem, prosząc Boga o błogosławieństwo dla tej miłości. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak zwłaszcza w obecnych czasach, małżeństwo i rodzina są kontestowane.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej w bazylice oo. Paulinów na Skałce, w której uczestniczyły rodziny i małżeństwa, Kraków 2 VI 2017 r.