Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DLA DOBRA WSPÓLNEGO

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Proszę przypomnieć sobie tamte czasy i ideologię mówiącą, że wszystko jest właściwie w gestii partii i państwa rządzącego przez jedyną słuszną siłę, że wszystko powinno być zespolone w służbie socjalistycznej Ojczyzny. Kardynał Wojtyła powiedział wówczas, że nie partyjne i nie ideologiczne interesy są najważniejsze, ale dobro wspólne, czyli wszystkich, którzy żyją na tej samej ziemi i którzy chcą czuć się za tę ziemię, jej teraźniejszość i przyszłość odpowiedzialni. (…) Kiedy jest jakieś wyraźne zagrożenie dobra wspólnego, a przez to także kiedy lekceważy się godność osób pracujących, to konieczny jest sprzeciw, wyraźny i jednoznaczny. Oczywiście dialog jest zawsze konieczny i spotkanie między stronami różnego rodzaju konfliktów jest niezbędne, ale sprzeciw kiedy w grę wchodzą rzeczy najbardziej istotne i fundamentalne, jest po prostu niezbędny, a wyraża właśnie autentyczne zatroskanie o to, aby realizowane było dobro wspólne, a przez to dobro wszystkich osób, biorących udział w realizacji owego wspólnego dobra.

Fragment homilii wygłoszonej do związkowców z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność ’80 podczas Mszy świętej odprawianej w katedrze wawelskiej w 25. rocznicę założenia związku, Kraków 9 VI 2017 r.