Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

GŁÓD WDZIERA SIĘ W POLSKĄ KULTURĘ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Zesłanie Ducha Świętego ujawniło w sposób publiczny to, co wcześniej dokonało się w sposób ukryty w Wieczerniku w niedzielę wielkanocną, kiedy to zmartwychwstały Chrystus „przyniósł” Apostołom Ducha Świętego. Co wówczas dokonało się „przy drzwiach zamkniętych”, to 50 dni później zostało objawione na zewnątrz wobec zgromadzonych tłumów. „Nagle dał się słyszeć z nieba szum (…). I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. Drzwi Wieczernika otwarły się i Apostołowie wyszli do zgromadzonych z okazji święta Żydów i prozelitów, aby – w mocy Ducha Świętego – świadczyć o Chrystusie. Afrykański autor z VI wieku skomentował to w następujący sposób: Niegdyś jeden człowiek, który otrzymał Ducha Świętego, mógł przemawiać wszystkimi językami. Obecnie cały Kościół, zgromadzony w jedno przez tego samego Ducha, przemawia wszystkimi językami. A zatem, jeżeli ktoś powie jednemu z naszych: „Otrzymałeś Ducha Świętego, czemu więc nie przemawiasz wszystkimi językami?” – ten niech odpowie: „Owszem, przemawiam nimi, bo należę do Ciała Chrystusa, czyli do Kościoła, który przemawia wszystkimi językami”.

Fragment homilii wygłoszonej w 100-lecie śmierci świętego Brata
Alberta, Sanktuarium na Białych Morzach, 10 VI 2017 r.