Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

Jr 20,10–13; Rz 5,12–15; Mt 10,26–33

NIE BÓJCIE SIĘ LUDZI

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa. A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
ROZWAŻANIE
Każdy nosi w sobie doświadczenie swej fizyczności i doświadczenie tego co duchowe. Powszechnie dziś odmieniane słowo ekologia jest wołaniem o ochronę środowiska przyjaznego człowiekowi. Mówimy o ekologicznym odżywianiu, ekologicznym trybie życia, ekologicznych warunkach pracy. Jednakże wszystko to uwzględnia przede wszystkim potrzeby ciała czy też ludzkiej psychiki. Prawie nikt nie myśli o ludzkiej duszy. Jezus przeciwnie, zachęca by nie przejmować się, gdy ktoś atakuje nasze ciała. Trzeba natomiast bardzo przejmować się, gdy ktoś atakuje i niszczy naszego ducha. Nie oznacza to, że można zlekceważyć kondycję ciała. Jezus pragnie zwrócić nam uwagę na właściwe proporcje w staraniu o nas samych, byśmy troszcząc się o to, co ważne (ciało), nie utracili tego, co najważniejsze (duszy).

(rs)