Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WOLNOŚĆ W CHRYSTUSIE

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Chrystus oddał za nas życie, gdy byliśmy grzesznikami, nieprzyjaciółmi Boga, gdy byliśmy pozbawieni Jego dziecięctwa. Za nas, takich słabych, pogrążonych w nędzy duchowej, Bóg oddaje swojego Syna. Taka jest cena, którą Bóg płaci za wolność człowieka. Prawdziwa wolność ludzka nie jest wolnością absolutną. Nie możemy na tej wolności budować co tylko chcemy, nawet za cenę życia, czy prześladowań innych ludzi. Bóg daje nam przestrzenie urzeczywistniania naszej wolności, a od nas samych zależy czy my tę Bożą szansę właściwie wykorzystamy. Nasza wolność zaczyna się od miłości – Boga i człowieka. Ta prawda o wolności człowieka wybrzmiała w całej swojej czystości i dramatyzmie na krzyżu Kalwarii. Ta prawda o godności człowieka, który jest prawdziwie wolny w Chrystusie, związana jest ze świętym miastem Jeruzalem. Tę prawdę 400 lat temu głęboko przeżył, odczuł i doświadczył Mikołaj Zebrzydowski ustanawiając tutaj w 1602 roku Nową Polską Jerozolimę. Tworząc te kalwaryjskie dróżki i maryjne ścieżki. Chciał, by pielgrzymi odkrywali pośród modlitwy i śpiewu, pośród umartwienia i postu, fundamenty swojej wolności, wolności która jest w Panu Naszym Jezusie Chrystusie.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej na rozpoczęcie jubileuszu 400-lecia lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej, 18 VI 2017 r.