Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (30)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” – mówi Pan Jezus (Mt 10,37). Te słowa kieruje do każdego, bo każdy ma rodziców, niektórzy wspominając zmarłego ojca i matkę, robią rachunek sumienia z IV przykazania. Gdy Pan Jezus mówi o synu i córce, zwraca się do rodziców. Kiedy ta nauka Zbawiciela jest upomnieniem? Czy chodzi tu na przykład o sytuację, gdy ojciec i matka nie upominają dorosłego syna czy dorosłą córkę, którzy żyją bez ślubu sakramentalnego, którzy zerwali więzi z Bogiem, nie modlą się, nie uczestniczą w Eucharystii niedzielnej. Są rodzice, którzy twierdzą, że ich dorosłe dzieci mają swe sumienie, swoją odpowiedzialność przed Bogiem. A poza tym ingerencja – nawet słowna – w postępowanie syna, córki, synowej i zięcia, może doprowadzić do nieporozumień w rodzinie. Czy nie lepiej milczeć, aby zachować spokój w rodzinie? A jednak Pan Jezus mówi o tym, że On ma mieć pierwsze miejsce w naszym sercu, w naszych myślach, słowach i decyzjach. Czy zranienie bliskich w imię Chrystusa, broniąc Jego chwały, nie jest także miłością do bliźnich? Do Apostołów Pan Jezus mówi: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Mt 10,40). Te słowa Pana Jezusa przypominają o religijnym spojrzeniu na biskupów i prezbiterów, na papieża
i osoby konsekrowane. Czy w rodzinie modlimy się za kapłanów i o powołania do służby Bożej, także z naszej rodziny? „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mt 10,42). Każdy czyn dobry, nawet najdrobniejszy, jest uwielbieniem Boga, jest świadectwem wobec bliźnich, jest drogą do wieczności. Ważny jest motyw naszego postępowania; zazwyczaj o tym nie myślimy, ale dobrze jest rano i wieczorem wszystko oddać Bogu. Potrzebna jest rozmowa w rodzinie: o modlitwie w czasie wakacji, o niedzielnej Mszy św., o rekolekcjach wakacyjnych,o pielgrzymce na Jasną Górę, o zaświadczeniu dla dziecka, by mogło iść na Mszę św., gdy wyjeżdża na kolonię… „Pasterze proponujący wiernym pełny ideał Ewangelii i nauczanie Kościoła, muszą im także pomagać w przyjęciu logiki współczucia dla słabych” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 308)..
Propozycja refleksji
Czas wolny, czas pracy, czas cierpienia – to Boży dar. Jak czas wolny, urlop, wakacje, mogą służyć umocnieniu naszej wspólnoty rodzinnej?