Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BYĆ CZŁOWIEKIEM PROSTEGO SERCA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Dlaczego Ojciec zakrył wielkie rzeczy przed mądrymi? Ponieważ byli mądrymi mądrością tego świata, gdzie wszystko tłumaczy się regułami świata. Nie ma możliwości, by do takich ludzi dotarła prawda z wysoka. Dlaczego Ojciec chciał zakryć wielkie rzeczy przed roztropnymi? Bo oni kierują się logiką tego świata, jego układami, jego preferencjami, co się opłaca i tym co się wiąże z ryzykiem. Chodziło o to, aby być człowiekiem prostego serca, owym człowiekiem jak dziecko, które otwiera się na głos ojca i przyjmuje wszystko właśnie dlatego, że mówi to ojciec. Takim prostaczkiem był św. Jan Apostoł, uczeń którego Jezus szczególnie miłował, który pozostał wierny Chrystusowi aż po Krzyż. On, w swej Ewangelii, opisał jak żołnierz przebił bok Chrystusa, przebił Jego Serce, z którego wypłynęły krew i woda – sakramenty Kościoła. (…) Ewangelię św. Jana kończy notatka, że tego, co uczynił Chrystus, nie dałoby się zapisać na wszystkich księgach tego świata. To uwaga o tych wszystkich, którzy z wiarą i miłością przez całe wieki życia Kościoła zbliżali się do Chrystusowego Serca i poprzez nie odkrywali niezgłębione tajemnice Boga, który jest miłością.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. odpustowej w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, 23 VI 2017 r.