Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (31)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (Mt 11,28) – Pan Jezus nas zaprasza. On, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, przychodzi pierwszy do nas. On pierwszy nas umiłował, gdyśmy byli grzesznikami (por. Rz 5,8). Przychodzi w mocy Ducha Świętego, w słowie i sakramentach, we wspólnocie Kościoła, którym kieruje, przychodzi jako światło sumień. A jednocześnie pragnie, by Jego uczniowie przychodzili do Niego. Chce, by człowiek, obdarzony wolną wolą, przychodził do Niego w myślach, pragnieniach, w modlitwie, w słowach, decyzjach, w drugim, szczególnie – w cierpiącym człowieku, w pracy i odpoczynku, w radości i smutku, w pomyślności i cierpieniu. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Pan Jezus zaprasza, ponieważ pragnie pokrzepić, umocnić, pocieszyć tych, którzy są obciążeni. Zachęca nas, abyśmy uczyli się od Niego pokory: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,29). Pokora jest warunkiem przyjęcia Chrystusa, warunkiem spotkania i owocem przebywania razem. Św. Paweł wiele razy wraca do słów „ciało” i „duch”. Ciałem jest to w nas, co jest słabe, skłonne do grzechu, co jest uleganiem szatanowi. „Duchem” nazywa szlachetne pragnienia, dążność do prawdy, miłości i pokoju. Duch Święty pomaga nam opanować złe pragnienia, a rozwinąć dobre tęsknoty: „Jeśli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli” (Rz 8,13). Pan Jezus wzywa: „Weźcie moje jarzmo na siebie” (Mt 11,29). „Jarzmo”, a więc ciężar, trud, obowiązek, powołanie. Przychodzi do każdego człowieka indywidualnie, ale przychodzi i wzywa do wspólnoty, szczególnie w małżeństwie i rodzinie. Mówi do małżeństwa: „przyjdźcie do Mnie”. Jakby chciał powiedzieć: „nie oskarżajcie się, nie dokładajcie do trudnej sytuacji słów, które bolą, zasmucają, odbierają chęć do porozumienia”. „Gdy proponujemy wartości, trzeba iść krok po kroku, czynić postępy na różne sposoby, w zależności od wieku i konkretnych możliwości osób” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 273).
Propozycja refleksji
Niektóre rodziny uczestniczą w czasie wakacji w rekolekcjach, w pieszej pielgrzymce. Jest to okazja do umocnienia wiary, tego, co dobre w rodzinie. Można w atmosferze modlitwy, w obecności Boga, wiele spraw wyjaśnić, wiele ran uleczyć, przeprosić i przebaczyć.