Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:

Za 9,9–10; Rz 8,9.11–13; Mt 11,25–30

JEZUS ŁAGODNY I POKORNY SERCEM

Fot. www.pixabay.com

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
ROZWAŻANIE
Wypowiedź Jezusa zawiera modlitwę jest w niej katecheza o relacji Ojca i Syna, jest także wezwanie skierowane do uczniów. Modlitwa jest uwielbieniem Ojca, który w swej mądrości otwiera swe ojcowskie serce wobec każdego, kto zachowuje prostotę, bo tylko ta pozwala odczytać głębię Bożej miłości. Katecheza odkrywa głęboką więź Ojca z Synem – tylko Syn może nam mówić skutecznie i prawdziwie o Ojcu, bo tylko Syn zna Ojca. Z kolei wezwanie skierowane jest do wszystkich utrudzonych – przychodząc do Jezusa mają szansę znaleźć pokrzepienie. Uwielbiać Boga, poznawać Boga, w Nim znajdować umocnienie – oto zachęty, z którymi dziś przychodzi do nas Pan.

(rs)