Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

BULLA ODPUSTOWA W ROKU KALASANTYŃSKIM

BULLA STOLICY APOSTOLSKIEJ

Prośbę o możliwości uzyskiwania odpustu zupełnego w Roku Jubileuszowym (od 27 listopada 2016 do 27 listopada 2017) przedłożył Ojcu Świętemu Franciszkowi Pedro Aguado Cuesta, Przełożony Generalny Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych. W Bulli jubileuszowej czytamy:

Prot. N. 215/16/1

Założyciel Szkół Pobożnych z Matką Bożą, ich Patronką i Opiekunką oraz jednym z wychowanków. Obraz Vincenza Cerino, ok. 1958. Na welonie Madonny 12 gwiazd nawiązujących do „Koronki dwunastu gwiazd” ułożonej przez św. Kalasancjusza

Wasza Świątobliwość, Pedro Aguado Cuesta, Przełożony Generalny Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, ze czcią PRZEDKŁADA Waszej Świątobliwości, że dla kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży do miłości i ewangelicznej mądrości Józef Kalasancjusz w roku 1597 otworzył w Rzymie szkołę powszechną, a w roku 1617 założył Kongregację Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, zatwierdzoną przez Papieża Pawła V, a przez Grzegorza XV podniesioną w roku 1621 do rangi Zakonu. Sam Założyciel, wsławiony nieskazitelnym życiem i cudami, został wpisany w poczet świętych przez Papieża Klemensa XIII w roku 1767, a w roku 1948 – ogłoszony przez Sługę Bożego, Papieża Piusa XII patronem chrześcijańskich szkół powszechnych na całym świecie. Aby Boża hojność jeszcze bardziej mogła rozlewać się na wiernych i przynosić obfitsze duchowe owoce w życiu członków całej Rodziny Kalasantyńskiej oraz wszystkich chrześcijan, czcigodny petent pokornie prosi o dar specjalnego Jubileuszu, aby godnie uczcić podwójną rocznicę: 400 lat od założenia Zakonu przez św. Józefa Kalasancjusza oraz 250 lat od zaliczenia w poczet świętych tego wybitnego męża.

Dnia 10 listopada 2016 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, udziela od 27 listopada 2016 r. do 27 listopada 2017, tj. w Roku Kalasantyńskim, związanego z nim odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Odpustu, który można ofiarować również za dusze wiernych przebywające w czyśćcu, dostąpią wierni, szczerze skruszeni i powodowani miłością, we wszystkich kościołach, miejscach kultu, sanktuariach i parafiach, gdzie znajduje się Zakon Szkół Pobożnych, jeśli przez stosowny czas pobożnie wezmą udział w obchodach Jubileuszu, zanosząc do Boga pokorne prośby: za siebie – o wierność chrześcijańskiemu powołaniu, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz w obronie instytucji rodziny, kończąc je modlitwą Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz wezwaniem do Matki Bożej i św. Józefa Kalasancjusza. Członkowie Rodziny Kalasantyńskiej, którzy z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w jubileuszowych obchodach, mogą uzyskać odpust zupełny w miejscu swego przebywania, wyrzekając się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i wzbudzając intencję wypełnienia możliwie jak najszybciej trzech zwykłych warunków uzyskania odpustu, łącząc się duchowo ze świętą liturgią i ofiarując miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i znoszone uciążliwości. Aby ułatwić otrzymanie Bożego przebaczenia przez władzę kluczy, którą otrzymał Kościół święty, Penitencjaria Apostolska w imię duszpasterskiej troski prosi kapłanów Zakonu Pijarów, jako przeżywającego Jubileusz, by chętnie pełnili posługę szafarzy sakramentu pojednania oraz często zanosili Komunię świętą chorym. Obowiązuje w czasie obecnego Roku Kalasantyńskiego bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.