Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

JUBILEUSZOWE PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

DLA CHWAŁY BOGA I POŻYTKU BLIŹNICH

Papieskie przesłanie zbiegło się z inauguracją Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego w Polsce, w parafii pw. MB Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej. Na wstępie, „w tak szczególnej chwili”, Autor listu zwrócił się do Ojca Generała i do Współbraci Pijarów z zapewnieniem o pamięci z okazji 400. rocznicy powstania Szkół Pobożnych jako wspólnoty zakonnej i 250-lecia kanonizacji Kalasancjusza. Wybrane fragmenty papieskiego przesłania są wyrazem wdzięczności Stolicy Apostolskiej za kontynuację dzieła wielkiego Założyciela do dziś, „z entuzjazmem, poświęceniem i nadzieją”.
Zachęcam Was – pisał Ojciec Święty – do przeżycia Roku Jubileuszowego jako nowe Zesłanie Ducha Świętego na Wasz Zakon. Niech wspólny dom Szkół Pobożnych wypełni się Duchem Świętym, tak by zrodziła się w Was jedność potrzebna do odważnej realizacji właściwej Wam misji w świecie, przezwyciężając lęk i przeszkody wszelkiego rodzaju. Oby wszystkie wspólnoty, osoby i dzieła Szkół Pobożnych mogły promieniować wyzwalającą i zbawczą siłą Ewangelii we wszystkich miejscach, kulturach i językach. (…) Motto jakie wybraliście dla Roku Jubileuszowego – głosić, przemieniać, wychowywać – niech wyznacza Wam drogę i Was prowadzi. Bądźcie otwarci i uważni na wskazania, jakie Duch Święty Wam podsunie. Nade wszystko podążajcie śladami, jakie wypisane są w oczach dzieci i ludzi młodych. Spójrzcie na ich twarze i dajcie się zarazić ich blaskiem, by stać się zwiastunami przyszłości i nadziei. (…) Józef Kalasancjusz odkrył, że prawdziwą
drogą prowadzącą do poznania samego siebie oraz praktyki najdoskonalszych cnót jest uniżenie się wobec dzieci, zwłaszcza zostawionych samym sobie, najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących, aby zaprowadzić je do światła. (…) Wasz Zakon nie został założony dla innej wielkości, jak tylko tej, którą posiada małość, ani dla osiągnięcia innych
szczytów jak tylko szczytu uniżenia, które przyobleka Was w uczucia Chrystusa
i czyni Was współpracownikami Bożej Prawdy, by stawać się dziećmi pośród
dzieci i ubogimi pośród ubogich (por. Konstytucje, 19). (…)Was wszystkich, cały Zakon i Rodzinę Kalasantyńską powierzam Matce Najświętszej, której imię nosi Zakon
Szkół Pobożnych. Maryja, która była pierwszą nauczycielką Jezusa, niech będzie dla Was wzorem i wspiera Was w dalszej realizacji misji towarzyszenia najmniejszym w drodze do Królestwa Bożego. Na koniec udzielam wszystkim specjalnego Apostolskiego Błogosławieństwa

Watykan, 27 listopada 2016 r.