Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MODLITWA JUBILEUSZOWA

MODLITWA KALASANTYŃSKIEGO ROKU JUBILEUSZOWEGO

Modlitwa jest piękną zadumą nad istotą powołania pijarskiego. Wpisuje się w obchody jubileuszowe, ale jej aktualność jest równocześnie ponadczasowa – jak na to wskazuje podniosły, a jednocześnie wzruszający ton inwokacji, obejmującej potrzeby i prośby skierowane do Bożej Opatrzności od „małej trzódki Szkół Pobożnych”.

Kaplica dedykowana Założycielowi Szkół Pobożnych w pijarskiej parafii na Wieczystej w Krakowie oraz przestrzenna propozycja drzewa genealogicznego Rodziny Kalasantyńskiej z relikwiami Świętego Zakonodawcy w centrum

Boże, Ojcze miłosierdzia, który chciałeś, aby św. Józef Kalasancjusz stał się ojcem i wychowawcą wielu dzieci i młodzieży i obdarowałeś nas jego charyzmatem, będącym zaproszeniem do przeżywania w pełni naszego pójścia za Jezusem, Twoim Synem a naszym Panem, spojrzyj z miłością na tę małą trzódkę Szkół Pobożnych i daj nam moc Ducha Świętego do życia zawsze w wierności naszemu powołaniu i posłuszeństwie Twojej woli. Błogosław, Ojcze, wszystkie dzieci i młodzież, którym poświęcamy swoje życie oraz te, które nie mają ojca czy nauczyciela, który towarzyszyłby im na życiowej drodze. Umacniaj i uświęcaj wszystkich pijarów, w każdym wieku i sytuacji, w jakiej się znajdują, byśmy w pełni przeżywali nasze apostolskie posługiwanie i nasze życie konsekrowane. Udziel wszystkim wychowawcom daru miłowania swego powołania realizowanego poprzez oddanie się swym uczniom. Błogosław bractwa pijarskie, nowy owoc serca Kalasancjusza, by zawsze były przestrzenią komunii i misji. Ty, który sprawiłeś, że charyzmat Kalasancjusza okazał się tak życiodajny, błogosław i ochraniaj wszystkie bratnie i siostrzane zgromadzenia z Rodziny Kalasantyńskiej, będące – każde na swój sposób – wyrazem Twej miłości wobec maluczkich. Udziel nam daru pijarskich powołań, aby marzenia Kalasancjusza wciąż mogły być zaczynem Królestwa wszędzie tam, gdzie nas posyłasz. Zachowaj i wzmacniaj w nas apostolską gorliwość oraz pragnienie służby.
Obyśmy nigdy nie ulegli pokusie życia, w którym słabnie lub zanika umiłowanie Twego Syna a naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz pragnienie oddania się powierzonej nam misji. Obyśmy zawsze byli otwarci na Twe wołanie, wciąż nowe i zawsze misyjne. Prosimy o to przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki, pod której opieką pragniemy żyć oraz św. Ojca naszego, Józefa Kalasancjusza. Amen.