Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PAN JEZUS WAS KOCHA

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Serca Pana Jezusa było szczególnie wrażliwe na ludzi o prostym spojrzeniu i szlachetnej myśli, które chciało do siebie przygarnąć wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodych ludzi. Miłość Boga jest także miłością do bliźnich. Wiemy, że jak człowiek kocha Pana Boga całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą, to także kocha drugiego człowieka. Jeżeli jego serce jest zimne wobec Boga, to i wobec innego człowieka potrafi być nieraz twarde jak kamień. (…) Działania duszpasterskie Kościoła w Polsce prowadzone są w tym roku pod hasłem „Idźcie i głoście”. To odnosi się także do was. Idźcie zawsze z sercem, które jest wypełnione miłością do Boga i do drugiego człowieka. I bądźcie wszędzie zwiastunami Dobrej Nowiny, że Pan Bóg kocha świat i kocha drugiego człowieka. Im więcej będzie w was prawdziwego, radosnego świadczenia o Bogu, który kocha, tym bardziej udane będą wasze wakacje. Wakacje to piękny czas miłości okazywanej Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. By przemierzać świat z radością, odkrywając jego piękno, odkrywając wspaniałych ludzi, których na pewno spotkacie i dzieląc się tym, co jest najbardziej wspaniałe – prawdą o tym, że Pan Jezus was kocha.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej do młodzieży kończącej rok szkolny w Gimnazjum Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego, Kraków, 23 VI 2017 r.