Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OAZY DUCHA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Sanktuaria maryjne są dla nas „niczym kamienie milowe wskazujące drogę dzieciom Bożym wędrującym po ziemi”. Są wielkim darem Boga dla Kościoła w Polsce. W tych „oazach ducha” możemy odnaleźć klimat sprzyjający rozważaniu słowa Bożego i sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza pokuty i Eucharystii. Można w nich przeżyć owocne doświadczenie wiary. Najbardziej odwiedzanym polskim sanktuarium maryjnym jest Jasna Góra. To najpopularniejsze miejsce pielgrzymkowe w Polsce. W ciągu roku odwiedza je ok. 4 mln pielgrzymów, z czego ponad 130 tys. przybywa tam w pielgrzymkach pieszych. Być może także z tego powodu Polacy są postrzegani przez innych jako naród pielgrzymów. Tradycja pielgrzymowania na Jasną Górę zakorzeniła się jakoś w naszych genach. To nasza narodowa tradycja, która najpełniejszy wyraz znajduje właśnie w lipcowych i sierpniowych tygodniach, gdy kolejne grupy z różnych stron Polski zdążają w jednym i tym samym kierunku – do Częstochowy. (…) Na Jasną Górę pociąga was osoba Maryi z uwagi na wielką tajemnicę macierzyństwa. Bez spełnienia się tej tajemnicy nie ma  człowieka, rodziny ani społeczeństwa, ani Kościoła.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. i wyjścia 83. Poznańskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, Poznań 6 VII 2017 r.