Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BEZ MIŁOŚCI NIE MA PRAWDZIWEJ WOLNOŚCI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Idziecie do Częstochowy, ponieważ Maryja uczy was tego, że człowiek tym bardziej istnieje, im bardziej kocha. Maryjna służba miłości – rozumiana jako bezinteresowne bycie dla innych – staje się dla każdego pielgrzyma wzorem. Ona przekonuje nas, że my realizujemy się dzięki życiu „dla” bliźnich. A miłość nie żyje ideami, lecz relacją z osobą. Ona nie tylko przywraca sprawiedliwość i czyni dobro, ale nade wszystko przywraca samego człowieka człowiekowi. Maryja uczy was tego, że człowiek jest jednocześnie powołany do wolności, bo bez wolności nie ma miłości, nie ma darmowości i bezinteresowności. Bez miłości nie ma prawdziwej wolności, ponieważ nie odzwierciedla ona wtedy czystego obrazu Boga promieniującego miłością, jedynego prawdziwie wolnego, nie przymuszonego i nie zobowiązanego do tego, by kochać. W tym roku – w trzechsetny jubileusz koronacji obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej – Ojcowie Paulini zaprosili Polaków do osobliwego sposobu uczczenia Maryi; do „ukoronowania” jej naszym ewangelicznym sposobem życia.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. i wyjścia 83. Poznańskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, Poznań 6 VII 2017 r.