Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (33)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę” Mt 13,44). Królestwo niebieskie jest dziełem Bożym. Jezus Chrystus, Syn Boży Wcielony, przyszedł na świat, aby nas zbawić. Królestwo niebieskie jest darem Bożym dla świata. Rozwija się w sercach ludzkich, w rodzinie, w Kościele. Będąc niezasłużoną łaską, darem miłosierdzia Bożego, wymaga współpracy ze strony człowieka. Nieustannie człowiek jest powoływany, aby rozpoznał skarb królestwa, które nie jest z tego świata i był gotowy wszystko poświęcić, aby ten skarb przyjąć, rozwinąć i ubogacić nim innych. Rodzina jest szczególnym miejscem, w którym przyjmowany jest dar królestwa Bożego. W rodzinie skarb królestwa się rozwija, wzrasta, ale może też zanikać i może być zmarnowany. Pan Jezus opowiedział też przypowieść o podobnej treści: jest to przypowieść o człowieku, który poszukiwał pięknych pereł. Ten człowiek „sprzedał wszystko, co miał i kupił ją” (Mt 13,46). Stajemy się uczestnikami królestwa Bożego przez śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa, przez dar Ducha Świętego. Należymy do królestwa łaski przez wiarę i chrzest, przez wierność powołaniu, przez Eucharystię, przez wszystkie sakramenty, przez Boże Słowo, modlitwę, pracę, cierpienie i apostolstwo. Każdy z nas z osobna współpracuje z łaską Bożą, aby rosło w nas i przez nas królestwo Boże. Jesteśmy pomocnikami, szczególnie w rodzinie, z drugim człowiekiem, aby w nim Bóg mógł rozwijać swe królestwo. Pełnia królestwa Bożego objawi się w życiu wiecznym w niebie. Ale już teraz wciąż wołamy: „Przyjdź królestwo Twoje”. Pan Jezus przypomina o końcu świata w przypowieści o sieci i rybach: „dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili” (Mt 13,48). „Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 1).
Propozycja refleksji
Co jest skarbem w moim życiu, co jest perłą, za którą jestem gotowy oddać wszystko? Co jest skarbem dla mojej rodziny? Czy dzieci mogą powiedzieć: w naszej rodzinie skarbem jest Bóg, Jego miłość, Jego wola, życie rodzinne budowane na fundamencie Ewangelii?