Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

1 Krl 3,5.7–12; Rz 8,28–30; Mt 13,44–52

PRZYPOWIEŚĆ O SKARBIE , O PERLE I O SIECI

Fot. www.pixabay.com

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
ROZWAŻANIE
Człowiek, który znalazł skarb w roli i kupiec, który zobaczył drogocenną perłę. Jest coś wspólnego w postawie tych ludzi – nie tylko mocno przywiązują się do tego, co odkryli, ale pozostawiają wszystko inne, by posiąść to cenne, co spotkali. Przede wszystkim jest w tych osobach pasja, która sprawia, że bez żalu sprzedają pole, sprzedają całą swą własność i pełni radości nabywają rzecz upragnioną. Otóż radość jest znamienną cechą, która dominuje w ich postawie. Tak też Pan oczekuje, że gdy odkryjemy Bożą obecność, Boże działanie, udzieloną nam łaskę, wejdziemy na drogę radości, która pozwoli nam trwać przy tym, co odkryliśmy. Inaczej, bez radości, dotknięci poczuciem utraty (bo coś trzeba było sprzedać, stracić) znów się pogubimy. Radość winna być naszą trwałą cechą, bo wiemy, za kim podążamy.

(rs)