Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

IDŹCIE I GŁOŚCIE (34)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Przemienienie na górze jest opisane przez Ewangelistów synoptyków (Mt 17,1–8), Mk 9,2- ), Łk 9,28–36), Pan Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, wyprowadził ich na wysoką górę i przemienił się wobec nich. Jego twarz jaśniała, szaty stały się białe. Syn Boży Wcielony ukazał cząstkę swego Bóstwa. Umocnił trzech umiłowanych uczniów na dni próby, jakimi miała stać się Jezusowa Męka i śmierć na krzyżu. To wydarzenie może być dla każdego ucznia Chrystusa, dla małżeństwa i rodziny światłem i mocą na każdy dzień, na każdą chwilę próby, na realizację powołania. Pan Jezus wyprowadza Apostołów na górę, aby się modlić (Łk 9,28). Gdy się modlimy, indywidualnie i we wspólnocie, szczególnie w rodzinie, Pan Jezus ukazuje swoją miłość, miłosierdzie, bliskość – jako człowiek i potęgę – bo jest Synem Bożym. W czasie modlitwy Pan Jezus nas przemienia i przez nas przemienia tych, z którymi idziemy w pielgrzymce wiary do niebieskiej ojczyzny. Z nieba odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (Mt 17,5) – mówi Ojciec niebieski o swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Przez świat idzie zwątpienie, które dotyczy szczególnie Chrystusowej nauki o małżeństwie i rodzinie. „Jego słuchajcie” – gdy mówi o małżeństwie mężczyzny i kobiety, o nierozerwalności i sakramentalności małżeństwa, o świętości życia od poczęcia, o powołaniu małżonków, rodziców do pełnienia zadań – przekazania życia, wychowania, odpowiedzialności za wiarę i zbawienie drugiego człowieka, szczególnie w rodzinie. „Panie, dobrze, że tu jesteśmy” – mówi św. Piotr. Małżeństwo, rodzina – oddani Panu Jezusowi, który się przemienia i który wciąż przemienia słabych ludzi; wyzwala z grzechu. Jest nadzieją dla młodych, którzy przygotowują się do podjęcia powołania małżeńskiego i rodzinnego. „Sam Chrystus przez sakrament małżeństwa pozostaje z nimi (małżonkami), daje im moc pójścia za Nim” (Ojciec Święty Franciszek, adhortacja Amoris laetitia – „O miłości w rodzinie”, p. 73).
Propozycja refleksji
Jak pomóc w rodzinie bliźnim przyjąć wciąż na nowo: „Jago słuchajcie”?