Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRZYWRÓCIĆ ŚWIĘTOŚĆ NIEDZIELI

KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI

Jeśli chcemy zostawić ślad naszego życia, jeśli czujemy, że jest to nasz obowiązek, musimy nasze życie budować na czymś trwałym. Mamy budować na skale i mamy być skałą dla innych. By na naszej wierze inni mogli budować swoje życie, prowadzące do Boga. Nasze życie, które ma zmierzać ku nieśmiertelności, nasz ślad, który musi być trwały i piękny, musi być budowany na samym Panu Bogu. Po ŚDM wielu szuka drogi dla siebie. Jak żyć, jak zostawić piękny ślad? I żeby to, w życiu każdej i każdego z nas, mogło się dokonać, trzeba przywrócić centralne miejsce Pana Boga w naszym życiu. Ważnym elementem Bożej obecności jest świętowanie niedzieli, Dnia Pańskiego. Należy przywrócić niedzieli jej świętość, zarówno przez sposób jej przeżywania, jak i właściwy, godny, strój, w jakim uczestniczymy we Mszy świętej. Od drobnych rzeczy rozpoczyna się budowanie właściwego miejsca Boga w życiu. Niedziela ma także wymiar solidarnościowy, tak w miłosierdziu, gdy zbieramy pieniądze dla ludzi potrzebujących, jak i w zrozumieniu, że powinien to być dzień wolny także dla osób zatrudnionych w marketach.

Fragment katechezy wygłoszonej w 1. rocznicę Światowych Dni Młodzieży w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej, 29 VII 2017 r.